II. Uluslaraarası Tasarruf Sempozyumu

Sempozyum Hakkında

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
Ekim 30-31, 2020

               Tasarruf: ekonomi, ekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde önemli etkisi olan temel bir iktisadi kavramdır. Tarih boyunca, hane halkları, gruplar, topluluklar, firmalar ve hükümetler daha iyi finansal yönetim için tasarrufu uygulamışlardır. Bu da emeklilik, yatırım, istihdam, sosyal ve fiziksel altyapı vb. ile çeşitli kararlar üzerinde ciddi etkilere neden olmuştur.

               Tasarruf Temelli Finans Ekonomisi (SBF), dayanışmaya ve ortak ihtiyaçların ortaklaşa yerine getirilmesine dayanan bir faizsiz finans modelidir. Borçluluk, resmi finansmana erişimin zor olması ve faiz oranlarındaki önemli artış nedeniyle, SBF karşılıklı dayanışma ve iş birliğine dayalı olarak, hedeflenen finansman ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir miktar paraya katkıda çeşitli gayri resmi finans ve topluluk sektörlerinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Bireyler, mikro statülerini iyileştirmek için yurtiçi tasarruflarını kullanırken alternatif dönüşümlü tasarruflara ve kredi ilişkilerine güvenme eğilimindedir.

                Alternatif bir faizsiz finansın modeli olarak tasarrufa dayalı finansmanın (SVF) önemini kabul eden büyüyen bir literatür vardır. SBG, Dönüşümlü Kredi ve Tasarruf Derneği (ROSCA) kurumsal hizmetleri için küresel bir fenomen haline gelirken, perakende kredi piyasası ekonomisindeki Pazar paylarını arttırmıştır. SBF modeli hem perakende hem de kurumsal finansman için uygundur. Bu model ile SBF şirketleri, katılımcı gruplarını platformlarına göre organize ederek ve pozitif ve negatif tasarruflar arasındaki transferleri takas ederek katılımcıların mali gücünü finansal güçlerine dönüştürür. Büyük ölçüde alternatif bir İslami finans kavramı olarak kabul edilen SBF şirketleri, katılımcılara kişisel tasarruf kapasitelerine göre kişiselleştirilmiş tasarruf planlarını sunar ve sözleşmede önceden kararlaştırılan belirli süreler içinde kararlaştırılan toplam tutarları kendilerine dağıtır. Katılımcılar, dönem boyunca tasarruf planlarına göre yönlendirilir. Türkiye’de, Türkiye ekonomisinde rol oynamaya devam eden tasarrufa dayalı finansman (SBF) şirketlerinde önemli bir büyüme ile birlikte tasarruf temelli finansmanın kayda değer bir arlığı vardır.  

              Bu sempozyum ve sonraki serileri, özellikle Türkiye ve yurt dışında sürdürülebilir finansman modellerini teşvik etmek için finansal sürdürülebilirlik ve finansal varlıkların yaratıcı yönetimi hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak 2.Uluslarası Tasarruf Sempozyumu’nu sanal olarak Dünya Tasarruf Günü’nde (31 Ekim 2020) ve bir önceki gün sanal ve yüz yüze tanıtım oturumlarıyla ev sahipliği yapacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sempozyumun, çok sayıda değerli konuğu, ulusal ve uluslararası yöneticilerin yanı sıra çok sayıda seçkin akademisyeni gururla ağırlayacaktır. Bu sempozyuma katılımınızdan büyük bir onur duyulacaktır.